Lifestyle, Výchova

Rozvíjení správných stravovacích návyků u dětí

Člověk, který nemá možnost prožít dětství zdravě, v dospělosti žije zdravým životním stylem mnohem obtížněji. Zdravý životní styl nám nikdo nepřipraví, proto se to musíme naučit pěstováním návyků a dovedností.

Správný základ do života si dítě vytváří přibližně do 4 let. Ve starším věku se zvyky již obtížně mění.

Význam výchovy v rodině

Dítě je schopno přirozenými cestami získávat a zpracovávat zkušenosti ze všech oblastí života – a to platí i o zdravém životním stylu.

Způsob učení je v předškolním věku nenásilný a přirozený. Umožňuje dítěti nalezení vlastní cesty ke správnému způsobu života. V předškolním věku to znamená, že se dítě učí při hře samo experimentováním a prožitkem.

Smyslem výchovy ke zdravému životnímu stylu není tedy jen vyprávění o zdraví, ale propojení s konkrétními prožitky.

Proč je to tak důležité?

Zdravá výživa dokáže příznivě ovlivnit tělesný i psychický vývoj dítěte. Podporuje úspěšný růst, duševní rozvoj i zvýšení odolnosti vůči infekčním nemocem.

A kdo může nejvíce ovlivnit stravování děti? Ano, jsou to právě dospělí, tj. rodiče, prarodiče a podobně. Ti mohou ovlivňovat vztah dítěte k jídlu různými způsoby.

  • Verbální pobízení, kdy je dítě k jídlu voláno a vysvětluje se, jak je pro něj nezbytné a zdravé. Proto má slovní vyjadřování dospělých o jídle velký vliv.
  • Také neverbálně, mimoslovně, může rodič ovlivnit přijetí jídla.
  • Gesta, mimika a pohyby – dospělý si je ve svém chování neuvědomuje a u dítěte mohou vyvolat nelibé pocity a před pokrmem ho spíše varují, než povzbuzují. Dítě si velmi všímá, jak se dospělý chová k jídlu a jaký má postoj k potravě.

Nezbytnou složkou výchovného působení v rodině je výchova ke vhodné a vyvážené výživě. Rodiče se velmi často dopouštějí závažných chyb, které mohou pramenit z neznalosti o složení potravy.

Na co dát pozor

Musí být zachována nutriční hodnota jídla, obsah minerálních látek a vitaminů a dobrá stravitelnost pokrmu.

Mnoho rodičů je neustále ve spěchu a má nedostatek času k přípravě. Velmi často se také při výchově svých dětí, i když podvědomě, opírají o zvyklosti, podle nichž byli sami vychováni. Také by si měli uvědomit, že nezáleží jen na tom, co jedí, ale jak učí své děti, aby k jídlu přistupovaly. Právě rodiče by měli vědět, že duševní i faktické investice do složení stravy se vrátí v podobě dobrého aktuálního zdraví dítěte, které tak má reálnou šanci udržet si ho po celý život.

Vznik správných stravovacích preferencí a averzí  může u mladších dětí ovlivňovat otec, jako vzor postojů k jídlu a „referenční“ činitel. Platí to zejména pro chlapce.
Děti pečlivě sledují chování dospělých jedinců při jídle a formou nápodoby se učí diferencovat mezi jídly a preferovat ta, která spontánně vybírají rodiče.
I matka má svůj specifický a nezaměnitelný vliv na vytváření jídelních preferencí dítěte. Matky často volí specifickou strategii: kombinace barev, používání ozdob na talíři, pěkná úprava stolu při stolování. Tyto strategie mohou navodit preferenci pro nutričně hodnotné jídlo, ke kterému dítě nemá mít kladný vztah.

Výchovný styl rodičů a jídelní chování dětí

Způsoby výchovy jsou bezprostředně spojeny s jídelním chováním, promítají se do utváření postojů dětí k jídlu, jídelní motivace, výživových zvyklostí, návyků, preferencí a averzí. Výchovný styl rodičů určuje, jak bude dítě přijímat nové jídl.

Je velmi důležité, aby si rodiče uvědomovali cíle nutriční výchovy, co od ní očekávají a jaké budou volit strategie při nutriční výchově, aby se dítě naučilo správným jídelním zvyklostem a chování. Rodiče musí být sami přesvědčeni, že složení jídla, kvalita i jídelní situace je důležitým faktorem pro správný fyzický a psychický vývoj jejich dítěte a že má závažnou úlohu v prevenci a ochraně před mnoha zdravotními a psychickými problémy.

Zdroje:
Fořt, Petr. Moderní výživa v praxi pro těhotné, kojící ženy a děti.
Havlínová, Miluše. Zdravá mateřská škola.

Autor: Mrg. Kateřina Kutálková, DiS.
garantuje Alice Jordová, DiS – vedoucí nutriční terapeut pro Dětské centrum Ostrůvek, Olomouc.

Předchozí článekDalší článek
Vystudovala jsem obory Výchova ke zdraví a Nutriční terapeut v Ostravě. Momentálně učím v rámci doktorského studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (Pediatrie, Projekt Zdravá škola). V současné době taktéž na rodičovské dovolené. Specializuji se na výživu dětí a výchovu správných stravovacích návyků dětí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *