MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

REPROMEDA se zaměřuje především na léčbu neplodnosti, darování a uchování vajíček a spermií, prediktivní a preimplantační genetické testovaní a alternativní medicínu v léčbě neplodnosti. Více informací na www.repromeda.cz.